ยินดีต้อนรับสู่ระบบชุมนุมออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่ระบบชุมนุมออนไลน์ 

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ อ.เขาสมิง จ.ตราด

สำหรับนักเรียน วิธีการลงทะเบียนชุมนุม/ลดเวลาเรียน

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับครูที่ปรึกษา วิธีการเข้าสู่ระบบ